โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์

โพสเมื่อ 17 November 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กิจกรรม และการดำเนินงานให้เป็นที่รู้จัก ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ชิงเงินรางวัลรวม 18,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานแบบออนไลน์ได้ที่ https://kasets.art/oc4ehw

สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kasets.art/fHelyO
logo-PR2023


ดาวน์โหลดเอกสาร