ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมหรือการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2567

โพสเมื่อ 15 November 2023

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมหรือการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2567