,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาภาพร สีชำนาญ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SDSE2023

โพสเมื่อ 9 November 2023

🎊คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 🎊 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาภาพร สีชำนาญ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์

ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพัฒน์ พลอัน

ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่อง Fabrication of biocompatible magneto-fluorescence nanoparticles as a platform for fluorescent sensor and magnetic hyperthermia applications

ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Smart Devices and Sustainable Energy (SDSE2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 ณ Ming Chi University of Technology, New Taipei city ประเทศไต้หวัน

#sciKU #รางวัลแห่งความภูมิใจ
Science KU PR Line ID: @233kgoxf 
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/