,

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น “ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน” โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โพสเมื่อ 6 November 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น “ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน” โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

#sciKU #รางวัลแห่งความภูมิใจ 
Science KU PR Line ID: @233kgoxf https://lin.ee/yyh0jsi
IG: https://www.instagram.com/scikasetsart/
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/