การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ University of Calabar (Unical) ณ สำนักอธิการบดี (Vice Chancellor) เมือง Calabar ประเทศไนจีเรีย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

โพสเมื่อ 3 November 2023

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ University of Calabar (Unical) ณ สำนักอธิการบดี (Vice Chancellor) เมือง Calabar ประเทศไนจีเรีย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

โดยมี David Etim ประธานหอการค้า Calabar (Calabar Chamber) และ ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล ที่ปรึกษาหน่วยวิจัย AGB Research Unit คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ Unical เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1975 ที่เมือง Unical ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไนจีเรีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตร ซึ่งมีฟาร์มปลาดุก (North African Catfish) เป็นของตัวเอง และเพาะขยายพันธุ์และจำหน่ายทางการค้าด้วย นอกจากนี้ ยังมีฟาร์มปลาชนิดอื่นๆ ฟาร์มไก่ กระต่าย และวัว ตลอดจนการเพาะปลูกปาล์ม นอกจากนี้ยังมีคณะแพทย์และพยาบาลหลังจากนี้จะขยายการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาดุกยักษ์ ด้วยความร่วมมือกับ ม. เกษตรศาสตร์ต่อไป และอาจต่อยอดการสร้างศูนย์ Friendship ระหว่างสองสถาบัน การมาครั้งนี้ ด้วยการเริ่มร่วมกันจากสามคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง และคณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ รวมถึง Alumni ของม. เกษตรศาสตร์ ที่เข้มแข็งจากมานิตย์ฟาร์ม และตัวแทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย