การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ African University of Science and Technology (AUST)

โพสเมื่อ 2 November 2023

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ African University of Science and Technology (AUST) ณ บ้านพักรับรองเอกอัครราชฑูตไทย ประจำกรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566

โดยมี เอกอัครราชฑูตไทย พณ ท่านกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ และ Engr. Abdullahi G. Abubakar, FNSE Director Federal Department of Agriculture, Federal Ministry of Agriculture and Rural Development ร่วมเป็นสักขีพยาน และ ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล ที่ปรึกษาหน่วยวิจัย AGB Research Unit คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ ท่านอธิการบดี Prof. Azikiwe Peter Onwualu ของ AUST ลงนามใน MoU

AUST เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัย วิชาการ และการศึกษาขั้นสูงของทวีปแอฟริกา โเยครอบคลุม 54 ประเทศทั้งทวีป ในปัจจุบันมีการวิจัยด้าน Physical Science, Energy, Battery, และ GIS และจะขยายการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร ด้วยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป

การมาครั้งนี้ ด้วยการเริ่มร่วมกันจากสามคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึง Alumni ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้มแข็งจากมานิตย์ฟาร์ม และตัวแทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย