เปิดให้บริการ – ระบบขอเยี่ยมชม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์

โพสเมื่อ 18 October 2023

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำระบบขอเยี่ยมชม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนการขอรับบริการ ให้กับผู้ขอรับบริการที่ต้องการขอเข้าเยี่ยมชมทั้งด้านการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน

ผู้ที่มีความประสงค์ขอเยี่ยมชม สามารถแจ้งความประสงค์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://kasets.art/xxr7jb โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบและรอรับหลักฐานยืนยันทางอีเมล และศึกษาขั้นตอนการขอเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้ที่ https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/12585-2/