,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เดชา เดชตรัยรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

โพสเมื่อ 26 September 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชตรัยรัตน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

#sciKU #ตำแหน่งทางวิชาการ
Science KU PR Line ID: @233kgoxf 
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/