ขอเชิญ นิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ RESKILL การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง “หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิค Ion Chromatography”

โพสเมื่อ 20 September 2023

ขอเชิญ นิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ

RESKILL การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
“หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิค Ion Chromatography”

อบรมวันที่ 18 ตุลาคม 2566

จำนวนรับสมัคร
ภาคบรรยาย 80 คน
ภาคปฏิบัติการ 20 คน

สถานที่จัดอบรม
อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ภาคบรรยาย: ห้อง 202
– ภาคปฏิบัติการ รับเฉพาะนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น : ห้อง 1007

QR CODE สำหรับลงทะเบียน
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6jIYjG2pPkG_fZ_k1gjgCwTaLhSSDi5PhWNgj9Yq8uxUOEQ2UUZBRktCSjZEM1g2RjNQQUxQVjlDSy4u&qrcode=true

ติดต่อสอบถาม: 02-562 5555 ต่อ 646155
EMAIL: fsciequip_center@ku.ac.th
WEB: https://sci.ku.ac.th/sec/