โครงการกิจกรรมต้อนรับนิสิตและคณาจารย์จาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

โพสเมื่อ 10 September 2023

“โครงการกิจกรรมต้อนรับนิสิตและคณาจารย์จาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ต่อยอดการพัฒนางานวิจัย และระบบนิเวศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#sciKU
Science KU PR Line ID: @233kgoxf https://lin.ee/yyh0jsi
IG: https://www.instagram.com/scikasetsart/
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/