การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thailand LAB INTERNATIONAL 2023, BIO ASIA PACIFIC 2023, and FUTURE CHEM INTERNATIONAL 2023” ภายใต้หัวข้อ “พันธุศาสตร์ขั้นแนวหน้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: นวัตกรรมจีโนมสู่เกษตรและสุขภาพ” (Frontiers in Genetics for Sustainable Development: Genomics Innovation in Agriculture and Health)

โพสเมื่อ 10 September 2023

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thailand LAB INTERNATIONAL 2023, BIO ASIA PACIFIC 2023, and FUTURE CHEM INTERNATIONAL 2023” ภายใต้หัวข้อ “พันธุศาสตร์ขั้นแนวหน้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: นวัตกรรมจีโนมสู่เกษตรและสุขภาพ” (Frontiers in Genetics for Sustainable Development: Genomics Innovation in Agriculture and Health) ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเกษตรและสุขภาพ ในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

“พันธุศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านอาหารและยารักษาโรค พันธุศาสตร์มีส่วนช่วยให้นักวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ต้านทานโรค และสามารถผลิตอาหารได้ในปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้ สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ยา และวัคซีนใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่

– จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยพืชทนต่อสภาพแวดล้อม
– ทศวรรษของการวิจัยด้านจีโนมและการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีอณูวิทยาในถั่วเขียว
– การยกระดับการบูรณาการฐานความหลากหลายและทรัพยากรทางชีวภาพสู่ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร: มุมมองจีโนมิกส์ต่อความท้าทายอย่างยั่งยืน
– วัคซีนเปปไทด์ใหม่สำหรับการรักษามะเร็งเต้านม

#sciKU
Science KU PR Line ID: @233kgoxf https://lin.ee/yyh0jsi
IG: https://www.instagram.com/scikasetsart/
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/