,

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566

โพสเมื่อ 4 September 2023

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ที https://kasets.art/DrZexz