,

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โพสเมื่อ 2 September 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 28 ปี ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566