ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม​ รัก(ษ์)​หนังสือ​แบ่งปันตำราเรียน​ ณ ​ห้องสมุด​อาคารทวี​ ญานสุคนธ์ ระหว่างวันที่​ 18 ก.ย.- 3 ต.ค.2566

โพสเมื่อ 31 August 2023

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม​ รัก(ษ์)​หนังสือ​แบ่งปันตำราเรียน​ ณ ​ห้องสมุด​อาคารทวี​ ญานสุคนธ์
ระหว่างวันที่​ 18 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 เวลา​ 10.00-15.30 น.
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คัดเลือกหนังสือที่ต้องการท่านละไม่เกิน 3 เล่ม
2. กรอกรายละเอียดหนังสือใน​ QR​code

หมายเหตุ​ หนังสือ(ตำราเรียน)​ที่ให้คัดเลือกเป็นวัสดุการศึกษาที่ต้องการให้อาจารย์และนิสิตนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากห้องสมุดจะปิดดำเนินการ

#sciKU  
Science KU PR Line ID: @233kgoxf https://lin.ee/yyh0jsi
IG: https://www.instagram.com/scikasetsart/
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/