,

สมาชิกภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Animal Genomics and Bioresource Research Center (AGB), Faculty of Science, Kasetsart University และ Asian Species Action Partnership (ASAP) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก

โพสเมื่อ 17 August 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยวิจัย Animal Genomics and Bioresource Research Center (AGB) ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Animal Genomics and Bioresource Research Center (AGB), Faculty of Science, Kasetsart University และ Asian Species Action Partnership (ASAP) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!!!