,

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบดิจิทัล 2566

โพสเมื่อ 11 July 2023

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบดิจิทัล 2566
นิสิตเรียน online พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่านเ ขียน ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ขั้นสูงและ AI (รับสิทธ์เรียนระยะเวลา 1 ปี)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3
2. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 200 บาท (นิสิตจะได้รับเงินคืนเมื่อเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามข้อ 3)
3. นิสิตต้องมีชั่วโมงเรียน ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์สอบกลางภาค และปลายภาค)
 
วิธีการ
1. สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 10 – 28 กรกฎาคม 2566 บันทึกข้อมูลผ่านลิงค์ https://forms.gle/JV4BhiMmnw5hMgkt8
2. นิสิตต้องสมัครเข้ากลุ่มไลน์ SciKU English speedup online ลิงค์ https://line.me/R/ti/g/NzjXoG0Q40