,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กรรณิกา เจียมจำนรรจา ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 29 May 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา เจียมจำนรรจา ภาควิชาเคมี ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566