,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภานุ พิมพ์วิริยะกุล ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 29 May 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล ภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566