,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ที่ได้รับรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023 (ประเภทบุคคล)

โพสเมื่อ 1 May 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ (Animal Genomics and Bioresource Research Unit: AGB Research Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🎉🎉🎉

ที่ได้รับรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023 (ประเภทบุคคล)

ในพิธีเปิดกิจกรรม “ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง City Nature Challenge ” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ เวทีกลาง ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ขอขอบคุณ เครดิต: fb Kornsorn Srikulnath https://www.facebook.com/kornsorn.srikulnath
website สยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/443042