,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กรอร  วงษ์กำแหง ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 24 April 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรอร  วงษ์กำแหง ภาควิชาสัตววิทยา ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566