,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เสฎฐวิทย์ เกิดผล ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 24 April 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566