,

👩‍🔬SciKU Research Contest 2023👨‍🔬 รอบตัดสิน❗️ วันที่ 7 เมษายน 2566

โพสเมื่อ 28 March 2023

👩‍🔬SciKU Research Contest 2023👨‍🔬
รอบตัดสิน❗️
วันที่ 7 เมษายน 2566
ณ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://kasets.art/JWOvFn
———————————
*หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดลงทะเบียนรับรางวัลเวลา 08.30 – 09.00 น. ณ จุดลงทะเบียนห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์