30 มี.ค. 2566-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ร่วมกับ Kyushu Institute of Technology, Japan เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดการพัฒนางานวิจัย และระบบนิเวศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 22 March 2023

📢📌หน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ร่วมกับ Kyushu Institute of Technology, Japan เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดการพัฒนางานวิจัย และระบบนิเวศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 👩🏻‍💻👨🏻‍💻
🗓️⏰ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
📍สถานที่ : ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🗣️💻วิทยากร : Prof. Kousuke Hanada และ Prof. Shinya Ikeno,
อาจารย์ต่างชาติ, Kyushu Institute of Technology, Japan.🇯🇵