,

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตทุน พสวท. เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ สำหรับนิสิตทุนระดับปริญญาตรี (รหัส63) และนิสิตทุนระดับปริญญาโท (รหัส64) ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โพสเมื่อ 27 February 2023

doc270266


ดาวน์โหลดเอกสาร