,

2 มี.ค. 2566-ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษ เรื่อง “สถานะของทรัพยากรชีวภาพสัตว์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพหนึ่งเดียว และเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โพสเมื่อ 21 February 2023