,

ประกาศทุนสำหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ 17 February 2023


ดาวน์โหลดเอกสาร