,

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

โพสเมื่อ 3 February 2023

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2566

ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/app66_f2/