,

ขอแสดงความยินดี กับ นายชัยสิทธิ์ เย็นเยือก เป็นตัวแทน นักกีฬาบริดจ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาบริดจ์ ทีมผสม

โพสเมื่อ 1 February 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายชัยสิทธิ์ เย็นเยือก ภาควิชาสัตววิทยา เป็นตัวแทน นักกีฬาบริดจ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
เหรียญทองกีฬาบริดจ์ ทีมผสม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566