,

ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทน นักกีฬาบริดจ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาบริดจ์ ประเภททีมหญิง

โพสเมื่อ 1 February 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทน นักกีฬาบริดจ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาบริดจ์ ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ได้แก่
1. นางสาวธนาภรณ์ เพ็งปรางค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป
2 .นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว นิสิตชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี