,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาณุ ตรัยเวช ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 31 January 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ตรัยเวช ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566