,

โครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-FI Consortium) ประจำปี 2566

โพสเมื่อ 31 January 2023


อยู่ระหว่างเปิดรับความสนใจของสถานประกอบการ เพื่อการจับคู่ความร่วมมือในการทำวิจัย-นวัตกรรมพร้อมกับผลิตบัณฑิตให้ที่มีประสบการณ์ทำงานจริงในอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเปิดรับความสนใจเข้าร่วมโครงการดังนี้
รอบที่ 1/2566
-ภายใน 31 มี.ค. 2566 เปิดรับแจ้งความต้องการของสถานประกอบการ
-ภายใน 31 พ.ค.66 จับคู่ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับโจทย์ความต้องการ, ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ
-ภายใน 30 มิ.ย.66 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
-ก.ค.-ส.ค.66 เริ่มโครงการตามข้อเสนอโครงการ
(โครงการ รอบ 2/2566 เริ่ม 1 ส.ค.66)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.hifi.sc.chula.ac.th/