,

ขอแสดงความยินดีกับ “เสฏฐวุติ ขวัญบุญ” ที่ได้รับ รางวัล Best oral presentation ใน The 5th International Symposium of Benthological Society of Asia

โพสเมื่อ 12 January 2023

ขอแสดงความยินดีกับ “เสฏฐวุติ ขวัญบุญ” นิสิตปริญญาโท หลักสูตรสัตววิทยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสฐียร บุญสูง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับ รางวัล Best oral presentation ใน The 5th International Symposium of Benthological Society of Asia จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่