,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มูลนิธิโทเรฯ

โพสเมื่อ 10 March 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 โดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ในชื่อโครงการ เรื่อง “การผลิตสารประกอบนอนไรโบโซมอลเปปไทด์จากเชื้อราที่มีศักยภาพทางการแพทย์ด้วยวิธีชีววิทยาสังเคราะห์”