,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 27 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร
ภาควิชาเคมี ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565