,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 27 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565