,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566

โพสเมื่อ 26 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566 จาก สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย