,

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ 21 December 2022

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ที https://www.grad.ku.ac.th/application/app66_f1/