26 ธ.ค. 65 – ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงาน “ขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2565

โพสเมื่อ 8 December 2022

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีพุทธศักราช 2565 คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดงาน “ขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าอาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ https://forms.gle/qcCEg5jzxcLyreb38 หรือ สแกน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้
** ปิดกล่องรับหางบัตรจับสลากรางวัล ในเวลา 18.30 น.