,

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัส คำหมู่ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STT48

โพสเมื่อ 7 December 2022

🎉คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัส คำหมู่ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award

ใน Sessions E – Energy/Environmental & Earth Science/ Materials Science (Earth Science)

จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Geochemistry of Granitoids at Nong Bua District, Nakhon Sawan Province, Thailand.

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 48th International congress on science, technology and technology-based Innovation (STT48)