,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพรัตน์ สระแก้ว ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 29 November 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สระแก้ว ภาควิชาสัตววิทยา ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565