ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากทั้ง 4 ภูมิภาค ในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล ปี 2565 STEAM Co – Creation Project

โพสเมื่อ 1 November 2022

สาขาเกษตรและอาหารสาขาสุขภาพและการแพทย์สาขาพลังงานและวัสดุสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทุกทีม สพฐ. จะติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป
โดยตัวแทนภูมิภาคจะเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทุกทีม สพฐ. จะติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป
โดยตัวแทนภูมิภาคจะเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทุกทีม สพฐ. จะติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป
โดยตัวแทนภูมิภาคจะเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทุกทีม สพฐ. จะติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป
โดยตัวแทนภูมิภาคจะเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์