สถิตเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ศูนย์บริการ (ScSC)
 
 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุง ชั้น 4 สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 25 ปี เป็นศูนย์การประชุม เพื่อรองรับงานประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของคณะวิทยาศาสตร์นั้น การปรับปรุงได้ดำเนินการมาเป็นลำดับ และคาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการได้ประมาณสิ้นเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 นี้
พื้นที่ศูนย์การประชุมทั้งหมด 350 ตารางเมตร แบ่งเป็น พื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
1. โถงต้อนรับและการลงทะเบียน พื้นที่ประมาณ
50
ตารางเมตร
2. ห้องประชุม  
 
  2.1 ห้องประชุมใหญ่ (401) พื้นที่ประมาณ
135
ตารางเมตร
  2.2 ห้องประชุมรอง (402) พื้นที่ประมาณ
48
ตารางเมตร
  2.3 ห้องประชุมรอง (406) พื้นที่ประมาณ
45
ตารางเมตร
  2.4 ห้องประชุมเล็ก (403) พื้นที่ประมาณ
15
ตารางเมตร
3. ห้องเตรียมการจัดเลี้ยง (404) พื้นที่ประมาณ
15
ตารางเมตร
4. ห้อง control พื้นที่ประมาณ
12
ตารางเมตร
 
 
โถงต้อนรับและการลงทะเบียน
 
ห้องประชุมใหญ่ (401)
 
ห้องประชุมรอง
(402)
ห้องประชุมเล็ก
(403)
ห้องจัดเลี้ยง
(404)
ห้องประชุมรอง
(406)
 
ห้องประชุมใหญ่ 401 มีอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ สามารถรองรับการประชุม e-meeting ทั้งแบบ passive และ active การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีจอ Monitor ฝังโต๊ะประชุม 22 ชุด
ห้องประชุมรอง 402 และ 406 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ติดตั้งไว้พร้อม
คณะวิทยาศาสตร์จะเปิดให้บริการเมื่อทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย
ในโอกาสที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกเอเชีย คณะกรรมการได้คัดเลือกและขอความร่วมมือให้ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 นี้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้มาดูสถานที่ที่จะใช้ในด้านต่าง ๆ ที่อาคาร 50 ปี อาคารหอประชุม และคณะวิทยาศาสตร์ และได้ขอใช้ศูนย์การประชุมทั้งหมด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันด้วย นับว่าเป็นผู้ขอใช้รายแรกเป็นปฐมฤกษ์ แต่พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์คงจะได้เปิดใช้กันก่อนในเร็ว ๆ นี้


ศูนย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5444, 0-2562-5555 ต่อ 1035, 1039-1040 โทรสาร 0-2942-8290