:: ข่าวสาร ::
ปี 2554
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขอบฟ้านานาชาติ (IHP 2011) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554   (20/07/54)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการขอบฟ้านานาชาติ (IHP 2011) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554
         วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 403 อาคารสุขประชา วาจานนท์ (อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี เดิม)
(06/07/54)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการขอบฟ้านานาชาติ (IHP 2011) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554
         วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ
(04/07/54)
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการขอบฟ้านานาชาติ (IHP 2011) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554 (10/06/54)
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการขอบฟ้านานาชาติ (IHP 2011) รุ่นที่ 3ประจำปี 2554 (10/06/54)
ปี 2553
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการขอบฟ้านานาชาติ (IHP 2010) รุ่นปกติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553 (19/02/53)
 
ปี 2552
กำหนดการศึกษาดูงานโครงการขอบฟ้านานาชาติ (International Horizon Project) ประจำปี 2552คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการขอบฟ้านานาชาติ (08/04/52)
        แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการขอบฟ้านานาชาต
 
:: กิจกรรม ::
 
วันที่
กิจกรรม
19 - 21 พฤษภาคม
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย
  * ศึกษาดูงาน ณ Nanyang Technology University (NTU)
  * ศึกษาดูงาน ณ สถาบัน Temasek Life Science Laboratory
  * ศึกษาดูงาน ณ Universiti of Malaya
12 -14 พฤษภาคม
การฝึกอบรมภายในประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
   
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :: ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
โทรศัพท์ 0-2562-5555 , 0-2562-5444 ต่อ 1013 หรือ 1032
โทรสาร 0-2942-8290
E-mail :: fscirpt@ku.ac.th, fscirus@ku.ac.th