คู่มือและสารสนเทศสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ปิดความเห็น บน คู่มือและสารสนเทศสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 737
นิสิตปริญญาตรีนิสิตบัณฑิตศึกษาผู้ปกครองสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1470240090287

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง
(https://advisor.ku.ac.th)

par_Page_1

คู่มือการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับผู้ปกครอง

1470239278510

ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(https://regis.ku.ac.th)

1470239440980

ระบบประเมินการเรียนการสอน
(https://eassess.ku.ac.th)

1470239606847

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนิสิต
(http://nisit.kasetsart.org)

1470239713534

ระบบติดตามคำร้องนิสิต (คณะวิทยาศาสตร์)
(https://sisc.sci.ku.ac.th)

1470240090287

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง
(https://advisor.ku.ac.th)

1470240058868

ระบบติดตามคำร้องนิสิต (KU One Stop Service)
(http://iregis.registrar.ku.ac.th/OSSWeb/tracking/oss_t03_01.jsf)

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2018

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก