รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ประจาปีการศึกษา 2560

ปิดความเห็น บน รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ประจาปีการศึกษา 2560 415

New! Download Bill Payment สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอีเมลหลังจากดำเนินการซ้ำแล้ว ที่นี่

ประกาศรับสมัครสมัครสอบแข่งขันตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

สมัครสอบและชำระเงินภายในวันที่ 7-31 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น

ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกจะปิดโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:30 น.

ขั้นตอนที่นักเรียนต้องดำเนินการในการสมัคร ***โปรดกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น***

1. Login เข้าสู่เว็บไซต์ Google ด้วยบัญชี Google (@gmail.com) ของตัวเองเท่านั้น

2. ตรวจสอบรหัสโรงเรียน 10 หลัก จากเว็บไซต์ http://admission.cuas.or.th/schcode/ (ใช้รหัสโรงเรียนใหม่เท่านั้น)

3. เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการ สอวน. โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้

อีเมลที่ใช้ ให้กรอกบัญชี Google (@gmail.com) ที่กำลัง login อยู่เท่านั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบอีเมล Bill Payment ที่จะส่งให้หลังจากสมัครเสร็จแล้วได้ทันที

4. รอประมาณไม่เกิน 5 นาที ตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่กรอกในข้อ 3. จะได้รับอีเมลยืนยันข้อมูลการสมัคร และ Bill Payment เพื่อชำระเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในอีเมลและ Bill Payment ก่อนชำระเงิน
หากไม่ได้รับอีเมล ให้ตรวจสอบใน กล่องจดหมายขยะ (Junk) ก่อนว่าระบบอาจจะกรองจดหมายผิดพลาดหรือไม่ หากไม่พบ ให้กด “แก้ไขข้อมูล” แล้ว submit ใหม่

5. นำ Bill Payment ไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เมื่อชำระเงินแล้ว ให้เก็บใบ Bill Payment ไว้เป็นหลักฐานในวันสอบด้วย

6. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ในเวลา 16:30 น. ของวันทำการถัดไปถัดจากวันที่ชำระเงิน (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันที ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ที่นี่

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ สอวน. ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


หมายเหตุ: ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในเวลา 16:30 น. ของวันทำการถัดไปที่ชำระเงินค่าสมัครฯ | หลังจาก submit ข้อมูลแล้ว โปรดรีเฟรช (refresh) หน้านี้ใหม่เพื่อดูข้อมูลที่อัพเดท

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2562 5444, 0 2562 5555 ต่อ 646141-6; อีเมล sci@ku.ac.th

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก