สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดจำหน่ายเครื่องแบบนิสิตถูกระเบียบ 23-30 มิถุนายน 2560

ปิดความเห็น บน สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดจำหน่ายเครื่องแบบนิสิตถูกระเบียบ 23-30 มิถุนายน 2560 15

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี โทรศัพท์ 0 2562 5555 ต่อ 3415
Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลับไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก