ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2560 19

นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่จดหมายเชิญผู้ปกครอง

ขอให้นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดังรายชื่อด้านล่างนี้ ติดต่อ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ด้วยตนเอง ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 มิฉะนั้นจะหมดสถานภาพนิสิต

***นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์

 

กลับไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก