ระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด

ปิดความเห็น บน ระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด 409

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม และบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประสงค์จะใช้งาน โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีของท่าน

ไฟล์ Excel VBAคู่มือการใช้งานฟอนต์บาร์โค้ดเครื่องสแกนบาร์โค้ด

การดาวน์โหลดไฟล์ Excel VBA ระบบ สามารถกระทำได้เฉพาะนิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต) เท่านั้น โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

การดาวน์โหลดไฟล์ Excel VBA ระบบ สามารถกระทำได้เฉพาะนิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต) เท่านั้น โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ฟอนต์ ดาวน์โหลด
Free 3 of 9 ดาวน์โหลด

รายการ ดาวน์โหลด
แผ่นการตั้งค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด BSC Z-3101 ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคาเครื่องสแกนบาร์โค้ด BSC Z-3101 ดาวน์โหลด

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก