ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะ

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะ 64

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข นิสิตในความดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย พรบันลือลาภ ภาควิชาชีวเคมี

เป็นนิสิตบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ๓.๙๑

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก