การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

 

0 comments

0 comments

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะ 2562

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  –  18 พฤษภา…

0 comments

การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรร…

0 comments

มาตราการรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ วันหยุดช่วงเทศกาล

เนื่องจากในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 เ…

0 comments

26 ธ.ค. 60–ขอเชิญร่วม “งานขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดงานขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์…

0 comments

Congratulations Graduates Class of 2017

0 comments

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ ซ้อมย่อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th พิธีพระราชทานปริญญาบัตร…

0 comments

การฝึกซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2560

0 comments

นิทรรศการวิชาการ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ 2561

คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รับเสด็จและถวายงา…

0 comments

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 1) เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 เครื่อง 2) เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 comments

ประกาศเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ที่เสื่อมสภาพ (ยี่ห้อมิตซูบิซิ) จำนวน 1 งาน

0 comments

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 1) เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 เครื่อง 2) เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง จำนวน 6 เครื่อง

0 comments

20 พ.ย. 61 – อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Big data/Data science Workshop” วิทยากร Nikolay Shopov จากบริษัท Adastra (Bulgaria)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัท Adastra จะจัดกา…

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (เมนบอร์ด) จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ PVC ขนาด 92×109 CM จำนวน 3 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ขอเลื่อนวันประกาศผลสอบเพื่อเข้ารับการอบรมค่าย (สอวน.) 2/2561 จากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเรื่อ…

0 comments

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาสัตววิทยา จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ระดับงานวิจัย พร้อมชุดบันทึกภาพระบบ Digital จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 comments

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ระดับงานวิจัย พร้อมชุดบันทึกภาพระบบ Digital จำนวน 1 ชุด

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัต…

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัต…

0 comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อของที่ระลึก จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแห…

0 comments

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 comments

การสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 KU-TCAS

การสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2…

0 comments

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 เครื่องชั่งวัด 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 เครื่อง รายการที่ 2 เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 comments

ประกาศ ผลการเรียนของนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561

0 comments

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge Separator) รุ่น ALFA LaVAL DMRPX 407 SGP-34-50 จำนวน 1 เครื่อง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง จ้างเปลี่ยน (Batter Back-Up) ประตูเข้าออกอาคารสุขประชา วาจานนท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง จ้างซักผ้า+รีดผ้า จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สายรั้งมือ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าปูโต๊ะอาหาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (พลาสติกม้วนใส) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้อมรั้วต้นสาละและต้นโพธิ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

0 comments

งานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019)

0 comments

27 พ.ย. 2561 – “Symposium on Microbial Natural Products: Discovery of Novel Bioactive compounds and Biosynthetic Pathways”

“Symposium on Microbial Natural Products: Discove…

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว (ใบพัดลม และโอเอซีส) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง จ้างทำตรายาง จำนวน 18 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน อษ-6709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมปั๊มน้ำ อาคาร 45 ปี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนโช๊คประตู จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 เครื่อง รายการที่ 2 เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดควัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 comments

0 comments

ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแด่ ดร.รอยล  จิตรดอน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแ…

0 comments

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290