0 comments

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะ 2562

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  –  18 พฤษภา…

0 comments

การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรร…

0 comments

มาตราการรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ วันหยุดช่วงเทศกาล

เนื่องจากในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 เ…

0 comments

26 ธ.ค. 60–ขอเชิญร่วม “งานขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดงานขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์…

0 comments

Congratulations Graduates Class of 2017

0 comments

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ ซ้อมย่อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th พิธีพระราชทานปริญญาบัตร…

0 comments

การฝึกซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2560

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก (สมุดโน๊ตผ้าไหม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

  [/su_tab]

0 comments

Research Focus, Faculty of Science KU

Website : http://www.sci.ku.ac.th:8000/scintaff/researc…

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตค. 61 – 31 กย. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

0 comments

ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

0 comments

ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 12 เดือน

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RICOH ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

0 comments

ทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2561 เ…

0 comments

นโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Class Action Research) ปีการศึกษา 2561

นโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Class Action Researc…

0 comments

นโยบายทุนผู้ช่วยสอน (Faculty of Science Kasetsart University Teaching Assistant: ScKUTA) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561

นโยบายทุนผู้ช่วยสอน (Faculty of Science Kasetsart Unive…

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดบ่อไขมัน ศูนย์อาหาร อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

0 comments

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ” ระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณบ…

0 comments

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

รับสมัครบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

Chem-KU Colloquium 2018: Translation From Lab to Startup Company Dialogue with Nobel Laureate

Dialogue with Professor Grubbs, Nobel Laureate in Chemi…

0 comments

เปิดบริการให้คําปรึกษาทางด้านสถิติเพื่อการวิจัย ณ หน่วยบริการวิชาการให้คําปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดหน่วยบริการวิชาก…

0 comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู จำนวน 1 งาน

 

0 comments

ขอเชิญเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าอบรมและฝึกปฏ…

0 comments

ราคากลาง ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

0 comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและส่งเอกสาร จำนวน 1 งาน

 

0 comments

ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและส่งเอกสาร 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 2562 จำนวน 1 งาน

0 comments

ราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด

0 comments

ราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู (เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค 61 – 30 ก.ย. 62) จำนวน 1 งาน

0 comments

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ และ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 17 รายการ

0 comments

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ภาควิชาสถิติ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและส่งเอกสาร จำนวน 1 งาน

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและส่งเอกสาร จำนวน 1 งาน

 

0 comments

27 ก.ย. 2561 – งานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2561

0 comments

ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภาควิชาเคมี ระยะเวลา 12 เดือน (01 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62) จำนวน 1 งาน

0 comments

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภาควิชาเคมี ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 comments

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่และจำนวนนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

0 comments

8 ก.ย. 61 – โครงการงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการงานวันพ…

0 comments

25 ก.ย. 61-โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น (Fundamentals and Basic Operations of GC/MS)

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล…

0 comments

ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและส่งเอกสาร 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อ/จ้าง โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮฉ-9212 จำนวน 1 งาน

 

0 comments

กิจกรรม “Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Sci.KU Research Utilization and …

0 comments

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาชีวเคมี

0 comments

โครงการการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน Bio Contest ครั้งที่ 19

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดิสไดรฟ์) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

0 comments

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี

0 comments

5 Sep 2018 – Special Seminar on “Streptomycete drugs, drought and development” and “Secondary metabolite produced by filamentous fungi”

You are invited to attend Special Seminar on “Str…

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อมิตซูบิซิ ระยะเวลา 12 เดือน

 

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) จำนวน 24 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

0 comments

10 ก.ย. 61-การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Common Challenges and Solutions in Microbiome Analysis Workflows”

0 comments

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290