10-11 ม.ค. 2562 – คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Data Science Forum ครั้งที่ 2

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ก…

0 comments

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

 

0 comments

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะ 2562

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  –  18 พฤษภา…

0 comments

การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรร…

0 comments

มาตราการรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ วันหยุดช่วงเทศกาล

เนื่องจากในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 เ…

0 comments

26 ธ.ค. 60–ขอเชิญร่วม “งานขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดงานขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์…

0 comments

Congratulations Graduates Class of 2017

0 comments

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ ซ้อมย่อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th พิธีพระราชทานปริญญาบัตร…

0 comments

การฝึกซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2560

0 comments

Science Kid

เกี่ยวกับค่าย Science Kid 2019 เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สำหรั…

0 comments

MEXT Scholarship Program 2019 Annnoucement from UGSAS, Gifu University

MEXT Scholarship Program 2019 Annnoucement from UGSAS, …

0 comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาชีวเคมี จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป จำนวน 1 อัตรา

0 comments

23 ม.ค. 62 -​ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom ครั้งที่ 1

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจั…

0 comments

KU Presidents Forum: Celebration of the 76th Anniversary of Kasetsart University

KU Presidents Forum: Celebration of the 76th Anniversar…

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซ่อมรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮฉ-6858 จำนวน 1 งาน

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว (ไมโล+ครีมเทียม+เนสกาแฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ทำนามบัตร (นามบัตร อ.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

10 ม.ค.62 -​ โครงการประชุมร่วม ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า และคณะวิทยาศาสตร์ มก. ปีการศึกษา 2561

โครงการประชุมร่วม ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล…

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารทวี ญาณสุคนธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

กิจกรรม Sci@KU English On Tour

กิจกรรม Sci@KU English On Tour ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญ…

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ ที่ได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร…

0 comments

ประกาศ การคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุน (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศ การคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเส…

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3×1.29 M จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 7×3 M จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว (ไมโล+ครีมเทียม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาวัสดุศาสตร์)

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำหนดอายุตะกอนดินด้วยวิธีกระตุ้นด้วยแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุบริโภค (นมสด) จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเบาะรถตู้ ทะเบียน ฮจ 6075 จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Interactive board ขนาดจอมากกว่า 70 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

SciKURUN 2019

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มก. จั…

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ราคากลาง จ้างเหมากำหนดอายุตะกอนดินด้วยวิธีกระตุ้นด้วยแสง จำนวน 1 งาน

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ราคากลาง lnteractive board ขนาดจอมากกว่า 70 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

0 comments

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ภาควิชาสัตววิทยา จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 760 รายการ

0 comments

ประกาศ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ภาควิชาวัสดุศาสตร์)

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 134 เครื่อง โดยวิํธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง วัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ/จ้าง ซ่อมแซมลิฟต์ EL-2:DP0502-2;2012 อาคาร 45 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ได้รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2561

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สาวิต…

0 comments

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้ที่สนใจใช้บริการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (FE-TEM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)

ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคม…

0 comments

ขอแสดงความยินกับนิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพันธุศาสตร์

0 comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่่ยง (Centrifuge Separator) รุ่น ALFA LAVAL DMRPX 407 SGP-34-50 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

0 comments

Scoop Indonesia

 

0 comments

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาจุลชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

0 comments

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290